Tel: 0610669160

Wie zijn wij

Peter en Franca, Marieke en Marjolein bieden dagopvang en dagbesteding voor kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking.
Deze mensen krijgen begeleiding bij het ontplooien en behouden van hun mogelijkheden op een modern boerenbedrijf.

Peter heeft een agrarische opleiding gevolgd en heeft al meer dan 30 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer in de varkenshouderij en vollegrondstuinbouw. Peter werkt samen met onze hulpboeren en hulpboerinnen.
 
Franca is van oorsprong bejaardenverzorgster. Haar hart ligt bij mensen die op een of andere manier begeleiding nodig hebben in hun welbevinden.
Dit bewoog haar de opleiding "Activiteiten begeleiding" te gaan volgen. Mede door deze opleiding heeft Franca de deskundigheid om binnen het bedrijf gerichte begeleiding te bieden. Ze heeft zich bovendien gespecialiseerd in Autisme. Ook heeft zij de opleiding tot autisme coach met goed gevolg doorlopen.
 
Marjolein heeft de opleiding "sociaal juridisch medewerkster" gevolgd en daarna heeft ze de opleiding "Dier en veehouderij"voltooid aan de HAS in Den Bosch. Ze heeft veel ervaring met mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Ook heeft zij de opleiding tot Autisme coach met goed gevolg doorlopen. Marjolein is tevens SKJ geregistreerd en HBO Jeugd- en Gezinsprofessional.
 
Marieke is accountant en daarnaast is ze samen met Franca de beheerster van de Labradorkennel.