Tel: 0610669160

Zorgbelang Brabant

Wat doen wij?

Samen werken aan gezondheid en veerkracht doen wij door:

  • Het ondersteunen van individuele patiënten, cliënten en burgers door onze onafhankelijke vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners vanuit Adviespunt Zorgbelang.
  • Het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van projecten gericht op kwaliteitsverbetering in de zorg vanuit cliëntenperspectief in opdracht van gemeentelijke en provinciale overheden, zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden en cliënten- en adviesraden.
  • Het verzorgen en ontwikkelen van trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor (zorg)professionals, patiënten/cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en welzijn, maatschappelijk initiatiefnemers, sociaal ondernemers, cliënten-en adviesraden en patiënten-en cliëntenorganisaties, ter bevordering van hun deskundigheid. Dit doen wij vanuit Academie Zorgbelang.

Wij werken in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.