Tel: 0610669160

Doelgroep

Onderstaande doelgroepen kunnen zorg ontvangen op Zorgboerderij Klaterspeel.

Dagbesteding:
Er wordt zorg geboden aan mensen met onderstaande beperkingen, namelijk:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • Mensen met een autistische stoornis en/of ADHD
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel

Bij ieder individueel persoon wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, wat betreft de zorg en de begeleiding.

Vrijetijdsbesteding:
Op woensdagmiddag (13.30-16.00 uur) is er de mogelijkheid voor kinderen van 8 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking, stoornis in het autistische spectrum en/of ADHD om aan verschillende activiteiten deel te nemen, waaronder knutselen, knuffelen met dieren, dieren verzorgen en nog vele andere activiteiten.

Buitenschoolse opvang (BSO):
Kinderen met een PGB kunnen buiten school om op de boerderij terecht om allerlei activiteiten te ondernemen.

Ambulante Begeleiding:
Het is mogelijk voor kinderen die gebruik maken van de faciliteiten van Klaterspeel om ambulante begeleiding te krijgen. Uiteraard zal dit in overleg gebeuren.

Bij iedere aanvraag wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn en/ of wij de begeleiding en  eventuele zorg kunnen bieden.