Tel: 0610669160

Coronavirus en de zorgboerderij

Geplaatst: 10-03-2020

Onderwerp: Advies RIVM m.b.t. coronavirus

 

Beste deelnemers, ouders, verzorgers en bezoekers,

 

Momenteel zijn er in Brabant verschillende besmettingen met het coronavirus, ook wel COVID-19, geconstateerd. Omdat bij deze patiënten in en hun omgeving vaak niet bekend is hoe of via wie zij het virus hebben opgelopen, adviseert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) inwoners van Noord-Brabant om bij milde gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Dit om sociale contacten te beperken en ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

Als zorgboerderij volgen wij het advies van het RIVM op.

Daarom vragen wij u extra alert te zijn op dergelijke gezondheidsklachten bij de deelnemer of betreffende familielid die onze zorgboerderij bezoekt.

Hem of haar thuis te houden als er sprake is van deze klachten.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of lokale GGD.

Zolang zich er geen van bovenstaande klachten voordoen dan zijn ze van harte welkom op onze zorgboerderij.

Wij letten op extra hygiëne en we schudden op dit moment geen handen.

 

Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat dit een noodscenario is. Mocht de situatie veranderen dan krijgen jullie van mij bericht.

Wellicht heeft u nog andere vragen. U mag altijd contact opnemen met uw zorg coördinator, maar ook verwijzen wij u naar de website van het RIVM omdat deze de meest recente informatie bevat: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: 0800-1351.
Op dit moment zien we geen reden tot paniek en kunt u van ons verwachten dat we direct contact opnemen wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 06-20006503 of klaterspeel@zorgboerenzuid.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Klaterspeel

« Nieuws overzicht